Tất cả bài viết: giá thể super soil

Giá thể SUPER SOIL
Giá thể SUPER SOIL

Giá thể Super Soil- Imuasam.net phân phối giá thể trồng cây các loại.Giá thể super soil được là từ đất hữu cơ,phân bò khô,mùn dừa,tro trấu hun thành giá thể

45.000đ


Tất cả có 1 kết quả.

0987121934