Tất cả bài viết: giá thể mùn dừa sạch

Cách trồng lan bằng xơ dừa
Cách trồng lan bằng xơ dừa

Cách trồng lan bằng xơ dừa là một hình thức trồng lan khá phổ biến hiện nay. Giá thể xơ dừa là một giá thể được xử dụng nhằm tăng độ tơi xốp phù hợp trồng lan


Mùn Dừa Xay
Mùn Dừa Xay

Mùn dừa xay - imuasam.net phân phối giá thể mùn dừa đã qua xử lý. Mùn dừa được xay nhỏ để việc trồng cây được tốt nhất.Kết hợp với đất trồng vinatap cực tốt

80.000đ


Tất cả có 2 kết quả.

0987121934